Conference of Peripheral and Maritime Regions

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) grundades år 1973 och är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner, bestående av 150 regioner från 28 länder. CPMR verkar för att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling mellan olika regioner i Europa. Målsättningen är att EU:s politik ska främja en mer balanserad territoriell utveckling. CPMR:s arbete fokuserar främst på maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik.

CPMR har ett presidium, en generalförsamling och en politisk byrå. CPMR är även indelat i sex geografiska kommissioner: North Sea Commission, Atlantic Arc Commission, Balkan and Black Sea Commission, Intermediterranian Commission, Islands Commission, samt Baltic Sea Commission vilken Västerbotten ingår i.

Tomas Mörtsell (C) är ledamot i verkställande kommittén för Baltic Sea Commission.