Östersjökommissionen och Östersjöstrategin

Östersjökommissionen, eller Baltic Sea Commission (BSC) på engelska, är en av sex geografiska kommissioner i CPMR. Östersjökommissionen har tjugo medlemsregioner från fem länder runt Östersjön och består av en styrelse, en generalförsamling och tre arbetsgrupper.

Främsta syftet är att samla regionernas röst i Östersjön i utformandet och genomförandet av EU:s strategi för Östersjön. Huvudsakliga sakområden är maritima frågor, transport, energi och EU:s regionalpolitik.

EU:s strategi för Östersjön (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 för att möte de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Region Västerbotten är från och med 1 juli värdregion för Östersjökommissionens sekretariat med placering i Bryssel.

Webbplats: www.cpmr-baltic.org

Johan Söderling (S) är viceordförande för transportarbetsgruppen. Tomas Mörtsell (C) är ordinarie ledamot i Östersjökommissionens verkställande kommitté.