Almedalsveckan

Vi välkomnar alla till Almedalsveckan 2024, en vecka med fokus på demokrati och politiska samtal som sker mellan tisdag den 25 juni och fredag den 28 juni.

almedalsparken

Om Västerbotten i Almedalen

I Västerbottens län satsar vi offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och det civila samhället. På ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt söker vi olika forum där länets intressen kan synliggöras.

Almedalsveckan har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats och är unik i sitt slag, både för Sverige och övriga världen. Almedalen är ett viktigt forum för länets intressen att synliggöras i. Under Almedalsveckan skapar vi en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer, vilka i sin tur arrangerar allt från seminarier till debatter, workshops och mingel.

Almedalen är ett etablerat forum där många av våra prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger även stora möjligheter till sektorövergripande samordning samt möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor.

Kontakt

Anders Sellström, Program och partners
070 - 540 12 12 anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Carina Eriksson, Boende och lokaler
070-535 57 05 carina.eriksson@regionvasterbotten.se