Barents Scholarship for Cultural Cooperation

Utlysningen av 2023 års stipendium är öppen fram till och med 5 mars. I år kommer stipendiater från Finland, Norge och Sverige att utses.

Västerbotten är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Working Group on Culture (WGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. Sedan februari 2022 deltar inte Ryssland i aktiviteter och arbetsgrupper. 

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser WGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017.

I år ska tre stipendiater utses, från Finland, Norge och Sverige. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

 

Sista dag för ansökan är 5 mars 2023. 

Ansök här

Beslut om stipendiater fattas under våren, stipendiet delas ut under hösten.

 

 

2021 års stipendiater 

Finland: The Artists' Association of Lapland, bildkonst
Norge: Stellaris DansTeater, scenkonst
Ryssland: State Opera and Ballet Theater of the Republic of Komi, scenkonst 
Sverige: Kenneth Mikko, fotografi

2019 års stipendiater

Finland: Kaltio, kulturtidskrift
Norge: Ola Asdahl Rokkones, musiker
Ryssland: Ilia Kuzubov, kulturproducent och arrangör
Sverige: Broderigruppen FIMBRIA, konsthantverk

2017 års stipendiater

Finland: Jaakko Heikkilä, fotografi
Norge: Samovarteateret, scenkonst
Ryssland: Ethno-Cultural initiatives Support and Development Fund
Sverige: Mona Mörtlund, litteratur

 Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt