Barn- och ungdomsverksamhet

Ett av Region Västerbottens mål är att Västerbotten ska vara det barnvänligaste länet, regionen ska bland annat främja ett varierat kulturutbud för barn och unga i hela länet och kultur ska vara en självklar del av vardagen i såväl skola som på fritiden. Möjligheterna för barn och unga till upplevelser och eget skapande varierar mellan olika kommuner och för att möta behovet ska vi främja samverkan mellan kulturinstitutioner, kulturkonsulenter, professionella kulturskapare och länets kommuner. Samarbete med skola och kulturskola är också angeläget. Ett rikt föreningsliv är en viktig del för barn och ungdomars utveckling och hälsa.

 
Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se