Kontakt

Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Petter Lundberg Enhetschef Samhällsbyggnad
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Aurora Pelli Enhetschef Näringsliv och Utbildning
E-post
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Mobil
070-611 57 77
Stina Karlgren Verksamhetsansvarig Näringsliv och Samhällsbyggnad
E-post
stina.karlgren@regionvasterbotten.se
Mobil
070 857 57 65
Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Marta Bahta Samordnare Innovationsledning
E-post
marta.bahta@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 73
Lena Bieblad Samordnare Kollektivtrafik
E-post
lena.bieblad@regionvasterbotten.se
Mobil
070-260 57 71
Michaela Bondeson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
michaela.bondeson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-071 76 11
Ingela Bottke Samordnare Kollektivtrafik
E-post
ingela.bottke@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 48
Ulf Blomqvist Samordnare Innovationsledning
E-post
ulf.blomqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 42
Bianca Byring Strateg Kollektivtrafik
E-post
bianca.byring@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 56
Maud Ericson Strateg Infrastruktur
E-post
maud.ericson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-664 57 74
Lars Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-374 95 54
Rebecca Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-579 57 70
Jenny Ferry Samordnare Digitalisering och Innovationsledning
E-post
jenny.ferry@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 04 98
Karolina Filipsson Strateg Kollektivtrafik
E-post
karolina.filipsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-300 86 23
Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22
Niklas Gandal Strateg Samhällsbyggnad
E-post
niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Mobil
070-625 57 37
Emelie Granlund Språkkonsult Infomix
E-post
emelie.granlund@regionvasterbotten.se
Mobil
072-203 37 03
Kerstin Hamre Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 16 57
Joel Hedlund Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-697 68 46
Peter Hjelm IT-pedagog Mediacenter
E-post
peter.hjelm@regionvasterbotten.se
Mobil
070-261 57 76
Cathrine Hultman Samordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad
E-post
cathrine.hultman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 02
Andreas Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
andreas.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-816 18 77
Mats Johansson Samordnare Mediacenter
E-post
mats.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-846 57 33
Peder Johansson Språkkonsult Infomix
E-post
peder.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-687 37 02
Stina Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
stina.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-575 57 40
Maria Kammerson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
maria.kammerson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 46
Annelie Karlsson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
annelie.karlsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-263 37 38
Thomas Kvist Samordnare Digitalisering
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-349 76 31
Ida Laestander Samordnare Digitalisering och Innovationsledning
E-post
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se
Mobil
070-256 56 38
Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57
Jonas Lundmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
jonas.lundmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-067 87 10
Marina Lundmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
marina.a.lundmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-084 90 92
Lena Lundqvist Samordnare Vård- och omsorgscollege
E-post
lena.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 69
David Marklund Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
david.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 80 55
Eva-Marie Marklund Bredbandskoordinator
E-post
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-585 05 76
Federica Mazzocchi Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
federica.mazzocchi@regionvasterbotten.se
Mobil
070-263 52 99
Jan Midlert Samordnare Näringsliv och utbildning
E-post
jan.midlert@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 74 80
Annica Mäkitalo Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 08
Jörgen Niemann Strateg Innovation
E-post
jorgen.niemann@regionvasterbotten.se
Mobil
076-843 89 86
Lennart Niemelä Samordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad
E-post
lennart.niemela@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 80
Anna Norin Strateg Analys
E-post
anna.norin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-396 57 03
Inger Olofsson Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
inger.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-601 60 24
Linda Rudolfsson IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Bengt Strömgren Samordnare Innovationsledning
E-post
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se
Mobil
072-525 95 09
Tobias Thomson Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
tobias.thomson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-636 29 31
Josefine Wigström Samordnare Kollektivtrafik
E-post
josefine.wigstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-257 57 56
Feriz Zecic Digital administratör Mediacenter
E-post
feriz.zecic@regionvasterbotten.se
Mobil
070-281 57 58