Yttranden m.m. över transport- och infastrukturfrågor

På denna sida publiceras yttranden eller skrivelser som Region Västerbotten lämnat över transport- och infrastrukturfrågor

Väg vid umgransele
Foto: Mårten Edberg

2017-11-30 Yttrande över Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2029
Förbundsfullmäktiges beslut (Diarienummer 17RV0290-2)

2017-11-30 Yttrande över Trafikverkets flygutredning
Ordförandebeslut (Diarienummer 17RV343-2)

2016-12-07 Yttrande över riksintresseprecisering av Skellefteå flygplats
Arbetsutskottets beslut (Diarienummer 16RV0315-2)

2016-10-20 Systemanalys för Västerbottens och Norrbottens län
Arbetsutskottets beslut (Diarienummer 16RV0047)

2016-09-22 Yttrande över rapporten Mer flyg och bostäder
Förbundsstyrelsens beslut (Diarienummer 16RV0182-2)

2016-09-14 Yttrande över Trafikverkets förslag på ändrade föreskrifter för hastighetsbegränsningar
Ordförandebeslut (Diarienummer 16RKTM0081–85)

2016-05-12 Yttrande över Trafikverkets förslag till hastighetsöversyn
Förbundsstyrelsens beslut (Diarienummer 16RV0102)

2016-04-28 Synpunkter på utgiftsområde 22 Kommunikationer
Arbetsutskottets beslut (Diarienummer 16RV0134-2)

2016-04-28 Yttrande över förslag på ändringar i EU:s statstödsförordning
Arbetsutskottets beslut (Diarienummer 16RV0119)

2016-02-24 Yttrande över över Trafikverkets inriktningsunderlag
Förbundsstyrelsens beslut (Diarienummer 15RV0524-2)