Överenskommelser

Petter Lundberg Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63