Regionresan

Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Regionresan är också ett tillfälle då politiker och tjänstemän från hela regionen samlas för att bygga starkare relationer och skapa bättre förutsättningar för regional samverkan.

Regionresan vänder sig till kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd eller motsvarande och kommunchefer i Västerbottens kommuner, till regionråd, oppositionsregionsråd och Regiondirektör vid Region Västerbotten samt berörda tjänstemän och regionpolitiker från år till år (kan variera). Rese- och boendekostnader finansieras av deltagarnas organisationer, dvs kommuner och Region Västerbotten. Region Västerbotten är samordnande för program och information.

Regionresan genomfördes för första gången i maj 2015 och är en årligen återkommande händelse.

Program, dokumentation och material från Regionresan finns i undermenyn till höger.