2015 – Skåne

Vid 2015 års Regionresa besöker västerbottensdelegationen Skåne där Kommunförbundet Skåne och Region Skåne var värdar för vistelsen

Deltagare vid regionresan 2015