Regional utvecklings ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till regional utvecklings ledningsgrupp.

Patrik Sällström

Patrik Sällström
Regional utvecklingsdirektör
076–146 45 36
patrik.sallstrom@regionvasterbotten.se

 

Thomas Hartman Chef externa relationer och strategisk platsutveckling 

Thomas Hartman
Chef externa relationer och strategisk platsutveckling
070-666 49 95
thomas.hartman@regionvasterbotten.se

 

Jonas Lundström Chef näringsliv och samhällsbyggnad 

Jonas Lundström
Chef näringsliv och samhällsbyggnad
070-549 33 38
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se

 Nils Enwall

Nils Enwald
Chef Företag- och projektfinansiering
076-119 86 76
nils.enwald@regionvasterbotten.se

 

Rachel Nygren Chef stab regional utveckling

Rachel Nygren
Chef stab regional utveckling
070-384 57 12
rachel.nygren@regionvasterbotten.se 

 

Annika Sandström Regionturismchef

Annika Sandström
Regionturismchef
070-550 16 08
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Joakim Sandberg

Joakim Sandberg
Regionkulturchef
073-807 57 90
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se