Medicinsk biblioteksverksamhet

Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger Region Västerbottens personal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet.  Den medicinska biblioteksverksamheten är en integrerad del av sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå. Regionens medicinska biblioteksverksamhet är en del av enheten för utbildning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens FoU-stab

Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykiatri med mera. Böckerna kan du söka i sjukhusbibliotekens gemensamma katalog.  Litteratur som vi inte har själva beställer vi från andra bibliotek. Här kan du även få utbildning i informationssökning och beställa kopior på vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med Region Västerbotten har du tillgång till medicinska e-resurser via vårt intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek.

Landets sjukhusbibliotek samarbetar i det så kallade Eira-samarbetet bland annat med nationella förvärv av e-resurser till regioner och landsting. Sjukhusbiblioteken deltar med en kontaktperson för Region Västerbotten.

Lycksele sjukhusbibliotek
E-post
sjukhusbibliotek.lycksele@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-392 45
Adress:
Lycksele lasarett
921 82
Lycksele
Skellefteå sjukhusbibliotek
E-post
sjukhusbibliotek.skelleftea@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 75
Telefon
0910-77 17 77
Adress:
Skellefteå lasarett
931 86
Skellefteå
Annika Forsberg Bibliotekarie, Kontaktperson Eira
E-post
annika.forsberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-204 57 28
Telefon
0910-77 17 75