Stipendiater 2020

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två andra kulturstipendierna till 75 000 kronor vardera.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Kulturstipendiater 2020 

BILDKONST

Elin Berge, född 1978

Motivering:
Elin Berge har återkommande i sitt konstnärskap skildrat platser och människor med anknytning till Västerbotten. Genom ett uttryck som både förmedlar igenkänning och nya insikter, återges med hög kvalitet i hennes fotografier en bred bild av norra Sverige. Berges arbete skildrar det vardagligt storslagna genom ämnesval som knyter samman lokala och internationella frågeställningar. I hennes berättande finns en målmedveten utforskning av perspektiv som utmanar normer och inte sällan balanserar på gränsen mellan det väntade och oväntade. Med tydligt samhällsfokus och omsorg för berättelserna hon återger, rör sig hennes arbete och konstnärliga uttryck i flera lager, vilket inbjuder oss att titta igen.

I Berges pågående projekt "Strömningar" utforskar hon koncept som rörelse och förändring kopplat till samhällena längs Vindelälven, en av de sista vilda älvarna i det svenska landskapet. Genom hennes karaktäristiska arbetssätt undersöker hon både faktiska och metaforiska berättelser som älven bär med sig.

 

KONSTHANTVERK

Viktoria Melinder, född 1975

Motivering:
Inspirerad av konceptuell materialkonst vill Viktoria Melinder förena ett djupt hantverkskunnande med hållbar tillverkning av vävda textilier i det moderna rummet.

Genom långsamma, närsynta vävtekniker med rötter djupt i kulturarv och kvinnohistoria förenar Viktoria nödvändighet med sinnlighet.

 

LITTERATUR

Pernilla Berglund, född 1982

Motivering:
Pernilla Berglund är en betydande poet med flera kritikerrosade diktsamlingar bakom sig, senast diktsamlingen "Rätten" (2019). Ett antal verk har översatts, bland annat till danska, ryska och nederländska. I sitt skrivande intresserar hon sig för frågor om plats och språk och undersöker specifika förhållanden mellan ord, betydelse och mening.

Genom stipendiet ges hon möjlighet att förverkliga sin ambition att ytterligare fördjupa sin poesi, utforska språkets form och möjligheter och närma sig skeenden och konkreta handlingar.


HEDERSSTIPENDIUM

Kristina Ersviken, född 1955

Motivering:
Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens hemslöjdsförening, får hedersstipendiet för sitt idoga och aldrig sinande engagemang och arbete. Med sin positiva inställning och med pondus i sin yrkesroll ser hon alltid möjligheter. De stora avstånden till trots går hon målmedvetet in för att knyta och upprätthålla kontakter med Västerbottens alla kommuner, föreningar och människor för att initiera och utveckla samarbeten i hela regionen och gärna då också över generationsgränserna.

Kristina Ersviken tog 2002 initiativ till broderigruppen Fimbria vars syfte är att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda och utveckla broderiet och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Gruppen tilldelades hösten 2019 Barents Scholorship for Cultural Cooperation.