Trio

Trio bygger på samverkan mellan ungdomar, kulturproducenter eller kulturkonsulenter och har som målsättning att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. För att kunna söka medel från Trio krävs följande:

 1. Ny idé/nytt arrangemang
 2. Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv). Observera att bidraget måste sökas tillsammans med en ideell organisation, kommunal verksamhet eller studieförbund. Dessa blir också ytterst ansvariga för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare). Bidraget kan inte sökas av en kommersiell verksamhet som exempelvis ett aktiebolag eller enskild firma.
 3. Regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/teatrar/festivaler etc)

Stimulansbidraget kan sökas under förutsättning att ungdomar finns med aktivt, inte bara som publik/deltagare/medlemmar. Som konsulent/kulturproducent förutsätts även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet.

Krav på ideella organisationer:

Organisationer som får medel ska vara en juridisk person och ha följande:

 • stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län
 • godkända och antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • en verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet
 • en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär
 • eget plus- och/eller bankgirokonto
 • utsedd firmatecknare

 

Ansökningsdatum
Löpande.

Det finns totalt 300 000 kr/år att ansöka om, dock minst 5000 kr och max 75 000 kr. 

 • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
 • Bidraget får ej användas till inköp av utrustning/investeringar.
 • Samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulent är en förutsättning för att söka Stimulansbidraget Trio.

 

Skicka ansökan till

regionen@regionvasterbotten.se

 

Blanketter

Trio, ansökan

Trio, redovisning

Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36