Unga arrangörer

Är du mellan 13 – 25 år och vill ordna ett kulturarrangemang för barn och unga i din omgivning? Då finns det stöd att söka!

Unga arrangörer är ett arrangörsstöd som du som är mellan 13 och 25 kan söka för att genomföra ett kulturevenemang som riktar sig till unga i Västerbotten. Syftet med stödet är att stimulera och utveckla unga arrangörer. 

Vem/vilka kan ansöka om bidrag? 

Ungdomar mellan 13 - 25 år i samverkan med en kommunal verksamhet, kulturkonsulent, ideell organisation eller studieförbund (Juridisk person) som kan agera ansvarig för projektet och vara mottagare av bidraget kan ansöka om stödet. 

Prioriterade områden 

Arrangemangen kan omfatta allt från musik- och teaterarrangemang till utställningar, poesi eller flera kulturaktiviteter vid samma tillfälle.  

Ansökningar från aktörer om redan erhållit stöd under 2023 kommer inte att prioriteras. 

Vad kan organisationen ansöka om? 

Kostnader för till exempel: lokalhyra, arvoden och resekostnader (exempelvis en artist), marknadsföring och material, ljud och ljus m.m. 

Riktlinjer för att ansöka om Unga arrangörer

Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt. Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län. Mini/max belopp att söka är 2 000/20 000 kronor. Arrangemanget ska kunna annonseras, via till exempel sociala medier, hemsidor eller lokalblad/tidningar. 

Arrangörsbidrag ges inte till: 

  • Inköp av utrustning (t.ex. teknikutrustning) 
  • Biljettinträden till andra arrangemang 
  • Slutna gruppaktiviteter som paintball, matlagningskurser, bowling med mer. 

Ansökan 

Möjlighet finns att löpande söka bidrag, dock senast två veckor innan arrangemanget planeras att genomföras. 

Ansökan måste göras av ungdomar mellan 13 - 25 år i samverkan med en kommunal verksamhet, kulturkonsulent, ideell organisation eller studieförbund (Juridisk person). Dessa blir också ytterst ansvariga för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare). 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet som planeras att genomföras inom ramen för bidraget samt svar på de frågor som ställs i ansökningsformuläret- Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budget. Fyll gärna i ansökan via Adobe Reader, där det är möjligt med digital signering via funktionen sign. 

Ansökan skickas till: 
regionen@regionvasterbotten.se 

Ange i mejlets ämnesrad: 
Ansökan Unga Arrangörer 2023 [Ansökande ungdomsorg/-förening, Arrangemangets namn] RUN 14-2023.  

Ansökningsblanketten hittar du längst ned på sidan. 

Bedömning

Ansökningarna handläggs inom Kulturenheten.

 

För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven (som du hittar på sidan barn och ungdomsverksamhet) och särskilda villkoren (det som står på denna sida) vara uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande grunder (beskrivs i ansökan): 

  • Hur tillvaratas nya arrangörer 
  • Hur är barn och unga delaktiga? 
  • Vilka jämlikhetsperspektiv (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) har tagits i beaktan? 

Beslut om beviljade eller inte beviljade bidrag skickas till sökanden. 

När betalas bidraget ut?

Beslut om beviljade medel tas löpande. Bidraget betalas ut efter rekvisition (förfrågan eller redovisning). 

Redovisning 

Redovisning av ett unga arrangörer projekt som beviljats medel ska lämnas in till Region Västerbotten senast tre månader efter genomfört projekt.  

Redovisningen skickas till:  
regionen@regionvasterbotten.se 

Ange i mejlets ämnesrad: 
Redovisning Unga arrangörer 2023 [Ansökande ungdom, ungdomsorg/-förening, Arrangemangets namn] RUN 14-2023 

Redovisningsblanketten hittar du längst ned på sidan. 

Har du frågor om stödet?

Tveka inte att höra av dig om du har en fråga om något av stöden eller har en fråga om hur du ansöker.

Mejl: kultur@regionvasterbotten.se

 

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se