Digitala Västerbotten

Att arbeta för en väl fungerande IT-infrastruktur, att höja IT-kompetensen och att öka utbud och tillgänglighet av IT-tjänster är de insatser som vi arbetar med inom Digitala Västerbotten.

Projektet Digitala Västerbotten utgår ifrån de ambitioner och inriktningsmål som fastställts i Regional digitala agendan för Västerbotten (RDA) som antogs november 2014 under Region Västerbottens fullmäktige och signerades av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Digital agenda för Västerbotten är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden: Digital delaktighet och kompetens • Utveckla det digitala lärandet • Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg • Den uppkopplade regionen • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv • Ett hållbart och smart digitalt samhälle.
Projektledarna för projektet Digitala Västerbotten.

 

Anmäl dig till Digitala Västerbottens nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Välj prenumeration Digitala Västerbotten