Systeminventering

För att länets alla delar ska kunna bedriva ett effektivt samarbete och genomföra en effektiv samordning av sitt IT-stöd krävs att system, databaser och avtal dokumenteras och blir tillgängligt för länets offentliga aktörer. Allt detta som rör olika slags IT kallar vi för IKT-landskapet.

Genom att dokumentera ett gemensamt IKT-landskap som alla kommuner och landstinget kan se blir det lättare att se när gemensamma system, gemensamma upphandlingar mm är möjliga. Ett tydligt beskrivet IKT-landskap ger därför fler samarbeten.

Delprojektet Systeminventering ska ta fram följande

  • Förslag på ett praktiskt arbetssätt för att hålla beskrivningen av det regionala IKT-landskapet så aktuell som möjligt. Alla ska ju orka med de extra arbetsmomenten som kan uppstå.
  • Rekommendation på vilken information som behövs för att beskriva det regionala IKT-landskapet för att beskrivningen ska vara till nytta för samordning och samverkan. Det ska finnas en tanke bakom all information som vi dokumenterar.
  • Utvärdering av lämplig programvara så inte vi sitter med en massa oöverblickbara exceldokument.
  • Förslag på organisationen och hur man ska finansiera skapandet av den regiongemensamma bilden över IKT-landskapet och hur dokumentation ska hållas aktuell över tid.