Genomförda projekt

Region Västerbotten har under lång tid arbetat aktivt med bredbandsutbyggnad, IT och digitalisering för att utveckla Västerbottens kommuner. Läs gärna mer om de projekt vi har genomfört.