eVästerbotten

eVästerbotten stärker och utvecklar samverkan kring it- och e-frågor mellan Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting. Avsikten är att skapa förutsättningar för alla medborgare och företag i Västerbotten att ta del av och vara en del av eSamhället.

Utvecklingen och användningen av den digitala tekniken går oerhört fort och vi befinner oss mitt i ett framväxande eSamhälle. Offentliga myndigheter i allmänhet och kommuner och landsting i synnerhet genomgår för närvarande en långsiktig förändring mot en eBaserad och mer it-intensiv verksamhet för att kunna vara en del av eSamhället.

Samverkan och samarbete är en nödvändighet om hela länet på bästa sätt ska ta tillvara på den utvecklingspotential som den digitala tekniken erbjuder.

Syftet med eVästerbotten är att stärka och utveckla samverkan och samarbetet kring it- och e-frågorna mellan de deltagande parterna för att skapa förutsättningar för alla medborgare och företag i länet att ta del av och vara en del av eSamhället. För att nå det målet ska en regional e-strategi med tillhörande handlingsplan tas fram och förankras. Utifrån dessa ska sedan projekt och verksamheter initierats och drivas.

Projektet eVästerbotten pågår under tre år med start 1 januari 2013 och finansieras av de deltagande parterna.

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll