Mobil tjänsteplattform

Genom en gemensam regional mobil tjänstplattform kan samtliga kommuner i regionen lansera sin egen app ”Min kommun”. En plattform för nya e-tjänster i mobiltelefonen.