Socialtjänsten på 1177.se

Under 2013 genomfördes en förstudie utifrån behovet hos landets invånare att hitta kommunal information om socialtjänsten på 1177.se. Förstudien resulterade i att inom överenskommelsen evidensbaserad praktik (EBP) för 2014 mellan socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL), gavs SKL uppdraget att genomföra pilotstudier inom området.

Pilotstudien har startat under 2014 och är uppdelad i tre fokusområden. Deltagande län är Västerbotten, Stockholm och Kronobergs län. Västerbotten kommer att i sin pilotstudie titta närmare på tjänster som får vardagen att fungera för målgruppen föräldrar till barn med neuropsykiska funktionsnedsättningar. Kan 1177.se vara vägen in till interaktion med socialtjänsten och forum för stöd i interaktion med andra familjer.

Ansvarig för delprojektet i Västerbotten är Umeå kommun och projektledare Angela Byström.

Projektet är nu avslutat och slutrapporten finns för nedladdning Slutrapport Socialtjänsten på 1177.se

För mer information:
Angela Salomonsson, projektledare
angela.salomonsson@umea.se
Tfn 090-161020