Upphandling processtöd

Region Västerbotten har fått ett uppdrag att regionalt samordna en upphandling av ett nytt IT-processtöd för socialtjänsten i Västerbottens län. Med ett nytt processtöd vill man bland annat uppnå en högre grad av tillgänglighet och förbättrad service gentemot kommunmedborgare samt ge ett förbättrat processtöd till verksamhetens medarbetare. Förutsättningar för en gemensam drift kan skapas med hög tillgänglighet, support och driftsövervakning 24*7*365. Samordningen och samarbetet ger även möjlighet till ett enat arbetssätt och ökat erfarenhetsutbyte mellan regionens kommuner.

I sammanhanget pågår parallellt ett samarbete med Region Gävleborg, Region Halland och SKL kring nationellt samordnade krav i anskaffningen av IT-stöd för socialtjänsten i den mån det är möjligt.

Projekttid 2014-09-01 – 2016-06-30

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Bild på Kaj Backman