Regionala serviceprogrammet

Här finns den regionala serviceplanen

Region Västerbotten ansvarar för det regionala serviceprogrammet samt dess årliga handlingsplan. Handlingsplanen som tas fram i samverkan med ett partnerskap där regionens kommuner samt Länsstyrelsen Västerbotten finns med. Det nuvarande programmet antogs 2014 och gäller till och med 2020. Region Västerbotten har påbörjat arbetet med det nya regionala serviceprogrammet, som beräknas antas under första halvåret 2021.

Region Västerbotten ansvarar också för stödmöjligheterna gällande kommersiell service. Sedan 2019 är det följande stöd som är möjliga att söka via Region Västerbotten.

  • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.
  • Servicebidrag
  • Hemsändningsbidrag (Stöd till kommuner som ger stöd till hemsändning)

Från och med det september 2020 tar regionen även emot ansökningar gällande investeringsstödet för kommersiell service då Länsstyrelsen via landsbygdsprogrammet har slut på pengar i denna åtgärd för den innevarande programperioden.

För mer information och frågor kontakta:

Tobias Bergström 070 557 57 31 tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se

Tobias Bergström Strateg företagsstöd - Bjurholm, Lycksele samt kommersiell service
E-post
tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
070-557 57 31
Bild på Tobias Bergström