Vägledande principer för e-tjänster och verksamhetsutveckling

Projektets övergripande mål var att förenkla vardagen för både medborgare och företag vid sina kontakter med offentlig verksamhet och inriktade sig på förtroendefullt bemötande samt leverans av efterfrågade e-tjänster.

Workshop
Workshop

Syfte

Projektet som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala medel, syftade till att utveckla och fylla en kompetenslucka i realiseringen av e-tjänster utifrån konceptet tjänstedesign och leveransen av kvalitativa och efterfrågade e-tjänster till medborgare och företag utifrån de framtagna Vägledande principerna. Kunskapshöjning till ökad förståelse och vikten av att aktivt arbeta med informationssäkerhet, processkartläggning och förändringsledning för effekthemtagning av gjorda investeringar.

Mål

Projektets mål var att deltagande kommuner utvecklade sina processer och verksamhetsutvecklade med utgångspunkt ur de sedan tidigare framtagna Vägledande principerna i projektet Digitala Västerbotten. Delmålen var att deltagande kommuner erhållit kunskap om tjänstedesign, de Vägledande principernas var implementerade, kunskap och verktyg finns för att arbeta med informationssäkerhet, processkartläggning och förändringsledning.

Målgrupp

Projektet riktade sig till kommunernas ledningsfunktion, HR/personalfunktionen, kontaktpersonerna i kommunerna samt verksamhetsansvariga för publicerade e-tjänster.

Projekttid

Projektet avslutades 221231

ERUF Logga 

 

 

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Bild på Kaj Backman