Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023

Två kvinnor dricker te i en salong
Tillbaka innan midnatt, samproduktion Västerbottensteatern och Profilteatern
Foto: Patrick Degerman.
 

Välkommen att ta del av Region Västerbottens kulturplan 2020-2023. Kulturplanen beskriver ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av en gemensam vision och ambition med samverkan som ledord.