Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023

 

Välkommen att ta del av Region Västerbottens kulturplan 2020-2023. Kulturplanen beskriver ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av en gemensam vision och ambition med samverkan som ledord.

Kulturplanen kommer i en tryckt version under första kvartalet 2020.

 

Region Västerbottens kulturplan 2020-2023