Forskning i glesbygd

Glesbygdsmedicinskt centrum bedriver forskning med fokus på individen som bor och lever i glesbygd. Vi studerar olika lösningar för en god och nära vård i kommuner och regioner – från individ till system.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är regionerna numera skyldiga att organisera vården så att den kan ges nära befolkningen. Hur gör man det i glesbygd med långa avstånd? Hur kan man införa nya lösningarna i redan etablerade system, och hur vet man att de fungerar för olika individer och befolkningsgrupper?

Några exempel på våra studier är:

  • Dietist på distans
  • Patient-vänlig diagnostik
  • Vård i livets slutskede bland samer
  • ”Sjukstugemodellen”
  • Hälsosystem
  • Kontinuitet i vården

Studentprojekt

Vi handleder läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@regionvasterbotten.se.

Anette Edin-Liljegren Forskningssamordnare
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
Mobil
+46 70-645 71 97