Information om EU-programmet Kreativa Europa

Information om vilka stödmöjligheterna inom EU-programmet Kreativa Europa som finns att söka.

Fokus är på Kreativa Europa och internationellt samarbete med komplemeterande informeration om övriga stödmöjligheter inom EU samt om andra fonder för internationellt samarbete. Europeiska kommissionens förslag till nytt program för de kulturella och kreativa sektorerna för perioden 2021–2027 presenteras också.

Informationen riktar sig till intresserade organisationer, företag och verksamma inom kultursektorn samt till företrädare från kommuner, högskolor med flera.

 

Tillbaka till nyhetslistan