Behandling av lämnade uppgifter

Alla frågor och utredningar sparas i anonymiserad form i en databas (Relis), gemensam för tre läkemedelsinformationscentraler i Sverige samt läkemedelsinformationscentralerna i Norge, dvs inga uppgifter som kan identifiera en patient eller frågeställare kommer att finnas i databasen.

På Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr, ELINOR, lagrar vi uppgifter (som längst 24 månader) om frågeställares namn, arbetsställe samt eventuell kontaktinformation; detta för intern administration och statistik. Om du har några invändningar mot detta ber vi dig kontakta oss omgående.

Hur Region Västerbotten behandlar personuppgifter - GDPR