NYHETER 2019-11-21

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 1 oktober 2019

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö sammanträde 2019-10-01 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-16

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan