Så faktureras glasögonbidrag - information till optiker

Informationen gäller fakturering av bidrag för glasögon eller kontaktlinser för barn och unga 8-19 år. För att fakturera glasögonbidrag ska faktura, recept och ifylld ansökan skickas in till Region Västerbotten.

Läs mer om glasögonbidrag för barn på 1177.se

Här kan du få mer information om vad som gäller kring glasögonbidrag för unga i Västerbotten.

Glasögonbidrag på 1177.se

Den sökandes folkbokföringsort styr i vilket region glasögonbidraget kan sökas. Vilka underlag som krävs kan skilja mellan olika region. Asylsökande boende i länet omfattas av bidraget under förutsättning att de har med sig giltigt LMA-kort och myndig företrädare.

För Region Västerbotten används samma ansökningsblankett oberoende av vilken optiker som sökande väljer. Ansökningsblankett finns att ladda ner nedan. Den kan också begäras av Ekonomistabens leverantörsfakturering.

Det faktiska beloppet är på högst 800 kr per kalenderår och ansökningstillfälle. Det vill säga att den sökande kan söka glasögonbidrag mellan 1 januari och 31 december. Bidraget är momsbefriat och fakturor innehållande moms makuleras.

Spara faktura- och kvittokopior

Kopia på faktura och tillhörande underlag måste sparas hos optiker, liksom kopia på kundens kvitto där specificerade kostnader och avdragen rabatt framgår. Kontroller och begäran om kopior kan bli aktuella.

Som optiker behöver du inte medverka i avtalet om glasögonbidrag. Om du valt att inte medverka ska du informera sökanden om det, så att de har möjlighet att kontakta en annan optiker.

Handlingar som optiker ska skicka in

Följande ska skickas in till Region Västerbotten:

  • Faktura som innehåller namn på sökande (skyddad identitet undantagen). Vilken typ av produkt; glasögon/linser. Synundersökning exkluderad. Fakturan får inte innehålla moms då bidraget är momsbefriat. Innehåller faktura moms, makuleras fakturan. Ny faktura måste då skickas in med nya underlag.
  • Recept som är specificerat och undertecknat av legitimerad optiker eller läkare.
  • Ifylld ansökningsblankett för glasögonbidrag. Ansökan ska alltid bifogas och fylls i av sökande och/eller målsman eller företrädare i förekommande fall. Den utgör också en försäkran att bidragstagaren inte sökt tidigare innevarande kalenderår.

Optiker har skyldighet att kontrollera att sökande inte sökt tidigare innevarande kalenderår i egen butik. Det är optikerns ansvar att den sökande eller dess företrädare fyller i ansökningsblankett. Om inte ansökan är ifylld kan inte krav ställas mot regionen.

Handlingarna skickas till:

Region Västerbotten
ecit2321000222
Box 7018
831 07 Östersund

Regionen ansvarar för återkrav från sökande när felaktigt eller för högt belopp utbetalts under förutsättning att blankett för den sökande är korrekt ifylld.