Dos och Pascal

Dosdispensering innebär att patienten får sina läkemedel förpackade i dospåsar, där varje dospåse är märkt med innehåll, patientuppgifter, datum och klockslag och innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Vanligtvis dispenseras läkemedel för två veckors förbrukning i taget, men i särskilda fall kan även läkemedel för en veckas förbrukning dispenseras. De läkemedel som av olika skäl inte kan dosdispenseras t.ex. brustabletter, salvor eller vid-behovs läkemedel tas från originalförpackning.

Pascal är en webbaserad tjänst för läkemedelsförskrivning till patienter med dosförpackade läkemedel. Förskrivare som loggar in i tjänsten kan se patientens hela läkemedelslista och göra en förskrivning, förskrivningsändring, utsättning eller beställning av hel förpackning. I Pascal finns beslutsstöd till förskrivaren som underlättar ställningstagande till vissa läkemedel exempelvis interaktionsvarning, varning vid dubbletter samt en biverkningssökfunktion. All förskrivning till patienter med dosförpackade läkemedel ska göras i Pascal. I Region Västerbottens journalsystem NCS cross finns en integrationslösning till Pascal vilken består av en kopieringsfunktion av aktuella dosförskrivningar. Det är därför viktigt att gå via patientens journal in i Pascal för att aktuella förskrivningar i Pascal ska kopieras över till läkemedelslistan i NCS cross.

För mer information om Pascal, se Inera