NYHETER 2020-01-28

Hur går det för bioekonomin?

Rykande ny statistik

Nu har nätverket tillsammans med SCB uppdaterat statistik om hur bioekonomin har utvecklats i våra län.

Den uppdaterade sammanställning visar statistik för utvecklingen av bioekonomin mellan 2011–2017. I denna digitala rapport (som fungerar som ett bildspel) redovisas; vilka branscher som ingår i bioekonomin, förädlingsvärde, klimatutsläpp och sysselsatta. Den uppdateade bioekonomistatistiken för 2017 kommer att presenteras hos SCB den 29 januari 2020.

I den reviderade EU-strategin för bioekonomi uppmuntras EUs medlemsstater till att ta fram egna strategier. Statistiken fungerar som ett reellt verktyg för att alla regioner bättre ska kunna stödja utvecklingen av den regionala bioekonomin. Finansieringen av arbetet med statistiken kommer från de regioner som ingår i nätverket.

Vad har hänt sen förra året?

Bioekonomin i Sverige 2017 står för ett förädlingsvärde på 293 miljarder eller 6,3 % av BNP. Detta är en ökning med 16 Miljarder sen 2016. Bioekonomin är hårt rationaliserad och en mansdominerad bransch och sysselsättningen har minskat 2011–2016 men 2017 kan vi se ett trendbrott då sysselsättningen har ökat med 3157 personer till drygt 335 000 personer. Ökning gäller för båda könen, särskilt för kvinnor. En förbättrad produktivitet är en förutsättning för ökad konkurrenskraft och utvecklingen inom bioekonomin visar att 19 av 21 län ökar sin produktivitet under 2008–2019. Ökningen är särskilt tydlig de senaste 4 åren.

Ta del av den interaktiva rapporten här

Tillbaka till nyhetslistan