Inspiration & material

Här har vi samlat verktyg till utveckling och inspirerande exempel på människor från Västerbotten som gjort verklighet av sina idéer.

Kortleken Invånarprofiler är ett verktyg för behovsförståelse och idéutveckling. Genom att snabbt kunna slumpa fram realistiska invånare med olika förutsättningar kan både behov och lösningar diskuteras kring dessa vilket kan öka förståelsen av ett behov genom fler perspektiv eller göra att en idé utvecklas till en mer inkluderande lösning. 

Kontakta oss om ni vill testa den i er verksamhet eller företag!