Corona

Pandemin med covid-19 pågår fortfarande. Med ett föränderligt epidemiologiskt läge och ökande kunskaper ändras och uppdateras informationen kring covid-19 med korta intervall.

De flesta åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället togs bort den 9 februari 2022 och från 1 april 2022 klassificeras
covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit beslutet att från den 15 mars 2023 omfattas inte covid-19 längre av smittspårningsplikt.

Vårdverksamheter arbetar enligt de rutiner som finns på vårdhygiens hemsida.

På vårdhygiens hemsida finns de dokument som är aktuella. Se till att alltid kontrollera att du har den senaste versionen om du har en pappersutskrift.

Vårdhygien

För frågor från chefer gällande utbrott av covid-19 i verksamhet finns information nedan under "Råd för chefer vid utbrottshantering". Vid frågor och tveksamheter rådgör med hygiensjuksköterska. Direktnummer till hygiensjuksköterskor finns under kontakta vårdhygien. 

Vårdhygieniska riktlinjer för covid-19, influensa och andra luftvägsvirus pdf

 

Egenprovtagningskit upphör

Systemet med personalprovtagning för Covid-19 som funnits tillgängligt för vård och omsorgspersonal under stora delar av pandemin kommer att avslutas. Det innebär att PCR-kit för egenprovtagning som analyserats på laboratorier inte längre lämnas ut efter 1 juni. Avtalet med provsvar via Direkttest.se, där medarbetare kunnat logga in med BankID upphör samtidigt. Detta innebär också att rutinen med en specifik arbetsplatskod ej längre används. Sedan 16 januari då den rutinmässiga personalprovtagningen upphörde har förbrukningen av dessa kit varit låg.