Virusorsakade luftvägsinfektioner - för region och kommunal vård och omsorg

Covid-19, influensa och andra virusorsakade luftvägsinfektioner ger alla liknande symptom och kan hanteras på liknande sätt. Vårdhygieniska riktlinjer för virusorsakade luftvägsinfektioner finns samlade i samma dokument.

Rutinerna är i så stor utsträckning som är möjligt likriktade och uppdaterades senast under juli 2024. Den mest aktuella versionen av riktlinjerna för både kommuner och regionen finns på Vårdhygiens hemsida. Regionens aktuella version finns dessutom alltid i ledningssystemet på intranätet. Se till att alltid kontrollera att du har den senaste versionen om du använder en pappersutskrift.

Utbrott

Det sker fortfarande utbrott med spridning av covid-19 på vårdavdelningar och inom omsorg. Äldre och sköra personer får trots vaccinering ibland mycket allvarlig sjukdom och spridning inom vård och omsorg måste förhindras. Se instruktioner för chefer om hantering av utbrott av covid-19 och influensa på hemsidan. Vid frågor och tveksamheter rådgör med hygiensjuksköterska. Direktnummer till hygiensjuksköterskor finns under kontakta vårdhygien.

Vårdhygieniska riktlinjer för covid-19, influensa och andra virusorsakade luftvägsinfektioner pdf

 

Egenprovtagningskit upphör

Systemet med personalprovtagning för Covid-19 som funnits tillgängligt för vård och omsorgspersonal under stora delar av pandemin kommer att avslutas. Det innebär att PCR-kit för egenprovtagning som analyserats på laboratorier inte längre lämnas ut efter 1 juni. Avtalet med provsvar via Direkttest.se, där medarbetare kunnat logga in med BankID upphör samtidigt. Detta innebär också att rutinen med en specifik arbetsplatskod ej längre används. Sedan 16 januari då den rutinmässiga personalprovtagningen upphörde har förbrukningen av dessa kit varit låg.