NYHETER 2020-03-03

Konferens om God och nära vård i ett glesbygdsperspektiv

Svensk sjukvård är i förändring och flera stora reformer och satsningar har lanserats för att göra vården mer tillgänglig och effektiv. Som en del i konferensserien Vård i rörelse bjuder regeringen och landets sjukvårdsregioner in till ett antal konferenser, med start i norra sjukvårdsregionen, där fokus är God och nära vård i ett glesbygdsperspektiv.

vård i rörelse

Medverkar gör bland andra socialminister Lena Hallengren, regionrådet Peter Olofsson, områdescheferna Peter Berggren och Camilla Andersson, samt politiker och tjänstepersoner från de övriga norra sjukvårdsregionerna.

Den inledande konferensen hålls i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå den 10 mars klockan 10.00 – 13.30 och direktsänds till de övriga norra sjukvårdsregionerna.

Målgruppen för konferensen är regionernas regionråd, oppositionsråd, fackliga företrädare, patientorganisationer, kommunala representanter, hälso- och sjukvårdsdirektörer och andra ledningsfunktioner, sjukvårdspersonal och eventuellt övriga myndighetsföreträdare.

Tillbaka till nyhetslistan