NYHETER 2020-03-13

Folkbiblioteken och det nya Coronaviruset

Spridningen av det nya Coronaviruset (COVID-19) påverkar oss alla. Folkbibliotekens grunduppdrag är att säkra fri tillgång till information och kunskap, också när en pandemi råder.

Regionbibliotek Västerbotten har samlat länkar och resurser på en särskild webbsida för att underlätta för alla som arbetar inom biblioteksverksamhet i Västerbotten. Sidan administreras av Regionbibliotek Västerbotten och uppdateras löpande.

Folkbiblioteken i Västerbotten och det nya Coronaviruset 

 

Tillbaka till nyhetslistan