Direktsänd presskonferens

Västerbottens första regionala livsmedelsstrategi – Mer mat i Västerbotten –lanseras den 1 november. Strategins syfte är att stimulera matproduktionen i Västerbotten och att öka efterfrågan hos länets konsumenter, besöksnäring och offentliga kök. Framtagandet av livsmedelsstrategin har skett i samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten.

Pressinbjudan

Vad: Lansering av Livsmedelsstrategin. Aktörerna bakom strategin presenterar dess innehåll och syfte.

När: 1 november 2021

Upplägg för pressträff

14.00 Välkomnande och presentation av Pellbrant Farming
Richard Carstedt,
ordförande regionala utvecklingsnämnden

14.10 Presentation av livsmedelsstrategin

Lena Friborg, samhällsbyggnadsstrateg Region Västerbotten

14.25 Kommentarer från organisationerna bakom Livsmedelsstrategin

14.40 Tid för frågor

14.55 Avslutning