Information till vårdpersonal

Smittspårning

Information från Vårdhygien

Övrig information

Viktig info till alla läkare vid dödsfall covid-19

Den som konstaterar dödsfallet (gäller patienter som avlider inom 30 dagar från att diagnosen är ställd) ska meddela smittskyddet enligt följande:

Vardagar: smittskyddssköterska 090-785 37 65
Helger: smittskyddsläkare i beredskap 090-785 00 00