Utkast till ERUF-program

Region Västerbotten och Region Norrbotten har gemensamt arbetat fram ett förslag till program för regionalfonden (ERUF). Efter en första remiss och gemensamma dialoger så finns ett nytt utkast (nr 2) för Övre Norrlands regionalfondsprogrammet. Fram till den 2 november finns möjligheter att komma med synpunkter.

Region Västerbotten sammanställer och behandlar inkomna synpunkter och utarbetar en ny version av programmet.  Det fastställs sedan av de regionala utvecklingsnämnderna i Region Norrbotten och Region Västerbotten. Vid årsskiftet skickas programmet in till Näringsdepartementet.

Lämna dina synpunkter i detta formulär eller skicka det via mail till Marta Bahta, Region Västerbotten. 

Du har möjlighet att lämna synpunkter både på övergripande nivå och kommentarer relaterat till specifika områden i programmet.

Ta del av utkast nr 2 i Övre Norrlands ERUF programmet

 

Marta Bahta Processledare EU-program Västerbotten
E-post
marta.bahta@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 73