Prosumentbibblan

Prosumentbibblan är en portabel skapar- och upplevelsesatsning från Regionbibliotek Västerbotten. Prosumentbibblan ska vara ett roligt och inspirerande sätt att stärka allmänhetens digitala självkänsla. För att stärka kompetensen hos allmänheten behöver folkbibliotekens kompetens inom det digitala också stärkas.

Foto av en pärlplatta med en glödlampa och texten prosumentbibblan

Hos Regionbibliotek Västerbotten finns fem teknik-kit som kan bokas av folkbibliotek i länet, som under en period tränar sig på tekniken för att sedan ordna aktiviteter för allämänheten.

Ordet prosument är en sammanslagning av orden producent och konsument (men kan även vara proaktiv konsument).

Bibliotekslagen och digital kompetens
I biblioteksverksamheten är digital kompetens och medie- och informationskunnighet starkt sammanlänkade med varandra. Den svenska bibliotekslagen säger att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och att biblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

För att bli medie- och informationskunnig behöver en kunna finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Tänk om det fanns ett begrepp som ringade in en sådan person på ett bra sätt? Det gör det! Ordet prosument myntades 1980 av futuristen Alvin Toffler och är alltså en sammanslagning av orden producent och konsument. Det sammanfattar även innehållet i Prosumentbibblan där fokus ligger på en närmast sömlös relation mellan att skapa och att uppleva.

 
 
 

 

Johan Sundlöf Biblioteksutvecklare
E-post
johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 46
Bild på Johan Sundlöf