Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

Rörelseanalys innebär att modellera och analysera hur det muskuloskeletala systemet fungerar genom att mäta hur olika kroppsdelar rör sig i förhållande till varandra. Vi har arbetat med rörelseanalys i mer än 20 år. Forskningen sker i nära samarbete med kliniker och vi kan även hjälpa till med utveckling av system, mätmetoder och dataanalys.

System för rörelseanalys

Hur används rörelseanalys i sjukvården?
Rörelsebedömningar är vanligt förekommande inom sjukvården. Det kan handla om allt från att bedöma gångfunktion hos en person med balanssvårigheter efter stroke, till att mäta rörelseomfånget i skulderleden hos en person med nervskada i axelpartiet.

Rörelsemätningarna har olika komplexitet. Om exempelvis gången ska undersökas så kan man använda allt från stopppur eller gångmattor för att mäta gångtid och stegvariation till att utföra mätningar i ett rörelselaboratorium där optiska 3D-kameror fångar in hela kroppens rörelsemönster. Det här medför att olika krav ställs på utformning av både mätsystemet och de analysmetoder som ska användas.

Dagens kliniska mätningar av rörelsefunktion baseras framförallt på trubbiga visuella skattningsskalor och enkla mått så som exempelvis rörelsehastighet. Det medför att det är svårt att upptäcka mindre förändringar, exempelvis efter behandling eller under pågående rehabilitering. För att möjliggöra noggrannare mätningar i den kliniska vardagen behövs bättre, objektiva verktyg som är enkla att använda.

Vi arbetar med hela spannet av mät- och analysmetoder inom olika tillämpningar. Här nedan kan du läsa mer om några av våra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskning och utveckling för att ta fram kliniknära verktyg

 Vi utvecklar ett bärbart och digitalt system för mätning av rörelsefunktion i den kliniska miljön. Sensorerna innehåller miniatyriserade accelerometrar, gyroskop och magnetometrar (liknande sådana som finns i dagens mobiltelefoner) samt optiska avståndsmätare och de fästs med hjälp av kardborreband på den kroppsdel som ska undersökas. Sensorerna skickar data till en liten enhet fäst vid midjan eller till en dator. Systemet kan i dagsläget mäta och animera kroppsrörelser i realtid samt illustrera resultatet på ett enkelt och överskådligt sätt i form av grafer och mätvärden jämfört mot en eller flera referensgrupper. 

En vidareutveckling sker nu i samarbete med ergonomer för att kunna göra långtidsmätningar av fysisk belastning, i syfte att upptäcka och förhindra förslitningsskador i tid. För denna del av projektet utvecklas en mobil applikation [länk till sidan om Ergo Exposure] där mobiltelefonens sensorer eller en smart klocka används för datainsamling.

Klinisk validering görs tillsammans med Neuro-, huvud-, halscentrum vid Norrlands universitetssjukhus samt Neurorehab i Sävar respektive Linköping. Vi samarbetar även med AnyMo AB och Likvor AB.

Forskning och utveckling kring motorisk kontroll baserat på optiska kamerasystem
I samarbete med U Motion Lab och UFBI så använder vi även kamerabaserade rörelseanalyssystem för att kunna studera rörelsefunktion i detalj. Inom ett forskningsprogram kring korsbandsskador och motorisk kontroll har vi analyserat skadans långtidseffekter på knästabilitet. I ett annat pågående forskningsprogram undersöker vi fingermotorik i detalj genom samtidig mätning av fingerrörelse och hjärnaktivitet hos personer som har haft en stroke samt personer utan hjärnskada. Vi stöttar också motoriklabbet vid odontologen med teknisk utveckling för att ta fram mått som beskriver käkens rörelseomfång före och efter olika typer av behandlingar.


3D-visualisering av gångmätning i U Motion Lab.

Kontaktpersoner:
Fredrik Öhberg  - Fredrik.Ohberg@regionvasterbotten.se
Helena Grip       - Helena.Grip@regionvasterbotten.se
Nina Sundström - Nina.Sundstrom@regionvasterbotten.se