Inklinometer

I studien Vipviza på Kliniskt forskningscentrum undersöker man halskärlen med ultraljud. Man vill hitta riskfaktorer för åderförkalkning och förbättra riskbedömningen till insjuknande i hjärtkärlsjukdom.

Fig1: Vinkelmätaren monterad på ultraljudsskärm.

Vid undersökningen vill man veta vid vilken vinkel ultraljudsproben hålls för att kunna återskapa samma ultraljudsbilder vid senare mättillfällen.

Fig2: Sensor monterad på ultraljudsprob.

Projektet resulterade i ett inbyggt system med en 7-segments-display som visar en accelerometersensors vinkel mot horisontalplanet med hjälp av jordaccelerationen. Sensorn gjuts in i silikongummi för att vara desinficerbar. Strömförsörjningen är 5V från en USB-port på ultraljudssystemet. Elektroniklådan designades och 3D-printades för att få en bra passform. Sensorn mäter med cirka 1 grads noggrannhet och siffervärdet visas på en liten display som fästs vid ultraljudssystemets skärm.


Kontaktperson
Urban.Edstrom@regionvasterbotten.se