Digitalt verktyg för övervakning av kognitiv funktion vid vakenoperation av hjärntumör

För att säkerställa en bibehållen kognitiv funktion (språk, minne, etc.) i samband med att en hjärntumör opereras bort görs kirurgin ibland med vaken patient. I det här projektet utvecklar vi hårdvara och mjukvara för att förbättra testningen av dessa funktioner.

För patienter med hjärntumörer är förstavalet för behandling en neurokirurgisk operation, en resektion, där man tar bort så mycket av tumörvävnaden som möjligt, följt av strålning och cytostatikabehandling.

Vid de tumörresektioner där tumören ligger i, eller nära anslutning till, områden som är särskilt känsliga behöver en särskilt svår avvägning göras. Ju mer av tumören som kan avlägsnas desto bättre chanser överlevnad, varför man strävar mot maximal resektion. Samtidigt finns en risk för att resektionen orsakar svårigheter med kognitiva funktioner såsom språk, planeringsförmåga och minne om den blir för omfattande.

För att maximera mängden tumör som kan tas bort och samtidigt minimera risken för att resektionen skadar kognitiv funktion görs dessa kirurgier med vaken patient.

Under operationen övervakas patientens kognitiva funktion (ex. språklig funktion och minne) med hjälp av samtal och neuropsykologiska test. Neurokirurgen kan avlägsna så mycket tumör som möjligt fram till att resultaten från testningen visar på att ytterligare resektion riskerar att skada patientens kognitiva funktion på ett sätt som kan vara funktionshindrande i vardagen.

I det här projektet håller vi på att utveckla en metodik för att kunna testa kognitiv funktion under vakenoperationerna på ett mer omfattande sätt än tidigare. Dels arbetar vi med att hitta hårdvara som kan möjliggöra en mer omfattande testning. Aktuellt nu är att vi arbetar med att få till en spegling från den skärm som patienten ser till ett par ”smarta” glasögon som testledaren har på sig så att det lättare går att utvärdera patientens svar. Dels håller vi på att utveckla protokoll med olika neuropsykologiska test som kan användas, på ovan nämnda hårdvara, under operationer.

Genom att genomföra en mer omfattande kognitiv testning (fler antal tillfällen under operationen och testning av flera kognitiva domäner) förväntar vi oss att ytterligare kunna förbättra vår förmåga att hitta balansen mellan maximal resektion av tumör och bibehållen kognitiv funktion.

Kontaktperson
Mattias Stålnacke
Doktorand och projektägare, leg. psykolog, ST-psykolog i klinisk neuropsykologi
mattias.stalnacke@regionvasterbotten.se 

Projektgrupp vid MT-FoU
marcus.karlsson@regionvasterbotten.se
karolina.jonzen@regionvasterbotten.se