Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige 11 juni 2020

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 11 juni 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-06-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-07-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan