Sofia Möckelind

Sofia Möckelind

Jag är läkare och arbetar i ett projekt för att utveckla metoder för att analysera flödet av cerebrospinalvätskan med hjälp av PET/MR, främst hos patienter med normaltryckshydrocefalus. Jag har nyligen publicerat en artikel om diagnostik av Skelleftesjukan tillsammans med amyloidosteamet på NUS. 

Examina 
Läkarexamen, 2020, Umeå Universitet. 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 073-80 495 94 
E-post: sofia.mockelind@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet