Sofia Möckelind

Sofia Möckelind

Jag är legitimerad läkare och doktorand och arbetar för att utveckla metoder för att analysera flödet av cerebrospinalvätskan med hjälp av PET och MR. Min nuvarande forskning är inriktad på patienter med normaltryckshydrocephalus. Jag har tidigare även forskat på radiologisk diagnos av familjär amyloidos.

Examina 
Läkarexamen, 2020, Umeå Universitet. 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 073-80 495 94 
E-post: sofia.mockelind@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet