Machosamtalet

Machosamtalet är ett material som riktar sig till dig som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats. Materialet syftar till att förändra begränsande manlighetsnormer eller rent av bryta upp en machokultur.

Foto: Mattias Andersson

Manlighet är ofta kopplat till att upprätthålla en stark fasad, inte visa sårbarhet, vara målmedveten och självständig. Samtidigt är män överrepresenterade i statistiken både vad gäller arbetsplatsolyckor och självmord. Ett aktivt arbete med att förändra begränsande normer för manlighet kan ge stora vinster för icke-binära, kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering, mer jämställda relationer och minskat våld och samtidigt bidra till bättre kvalitet på arbetsplatsen. 

Machosamtalet består av tre korta filmer som avslutas med diskussionsfrågor. Materialet är lämpligt att använda under en APT eller en planeringsdag på arbetsplatsen. Det går att se alla filmerna vid ett och samma tillfälle eller att se dom vid olika tillfällen. Till materialet finns också en handledning med bakrundsinformation, råd och förslag på upplägg till dig som vill använda materialet. Handledningen hittar du längst ner på sidan.

Machosamtalet film 1 - normer kring manlighet

Machosamtalet film 2 - att visa känslor på arbetsplatsen

 

Machosamtalet film 3 - att fråga lyssna och prata

 

Machosamtalet är framtaget av Region Västerbotten och Region Norrbotten i samarbete med Unghästen/Västerbottensteatern och med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten. 

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se