Så kan nationella minoriteter påverka Region Västerbotten

Nationella minoriteter kan på olika sätt påverka Region Västerbotten och framföra sina åsikter. Det är viktigt för regionens arbete med nationella minoriteter att få in synpunkter och förslag.

Samråd mellan Region Västerbotten och nationella minoriteter 

För att nationella minoriteter ska få inflytande i frågor som ligger i deras intresse anordnar Region Västerbotten samråd med minoriteterna. Det sker minst ett öppet samråd per år men även i samband med utformning av ärenden som rör minoriteterna, det kan exempelvis handla om en ny kulturplan eller regional utvecklingsplan. Från regionen deltar politiska representanter från varje nämnd, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Utifrån aktuella frågor och önskemål deltar även tjänstemän från olika förvaltningar.

Kontakta Region Västerbotten 

Har du synpunkter, frågor eller funderingar kring hur Region Västerbotten arbetar med att följa lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk kan du kontakta Ann-Sofi Grenholm som är samordnare för nationella minoriteter i Region Västerbotten

AnnSofi.Grenholm@regionvasterbotten.se

Engagera dig

Du kan kontakta olika minoritetsföreningar och engagera dig i dessa.

Den här sidan är översatt till fler språk

Den här sidan är översatt till följande minoritetsspråk: