Per Hallberg, avdelningschef

Per Hallberg

Jag är avdelningschef på medicinsk teknik-FoU men även docent i medicinteknik vid Umeå universitet. Min forskning har bl.a. fokuserat mot sensorutveckling för ffa analyser av ögats biomekaniska egenskaper relaterat till sjukdom och behandling men även varit med om att utveckla och utvärdera mätsystem för distanssjukvård inom både slutenvård och öppenvård. Under perioden 2013 – 2020 har jag haft ett lektorat vid Umeå universitetet med uppdrag som programansvarig, studierektor och prefekt. Jag har även ett stort engagemang i Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, där jag var föreståndare under perioden 2016 – 2017.

Examina
Docent, medicinteknik, 2015
PhD, medicinteknik, 2006
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2002

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Medtech4North
Medtech4Health  
Corneal biomechanical properties
Assessing biomechanics of the eye using ocular blood flow measurement  

Vetenskapliga publikationer  
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 
https://www.umu.se/personal/per-hallberg/

Kontakt  
Telefon: 073-0524553, 090-785 4086
E-post: per.hallberg@regionvasterbotten.se