Skellefteå

Introduktionsföreläsning

Datum och tid: 

Onsdag 24 februari klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats: 

Konferensrum Mandeln, Skellefteå lasarett (vid habiliteringen)

Ansvariga: 

Kuratorerna Siv Berggren Ceder, 0910-77 07 09 och Matilda Lindmark, 0910-77 07 08

Övrigt: 

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 17 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Föreläsningar

Datum och tid:

Onsdag 17 mars klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Kursen riktar sig främst till dig som har barn i förskola eller skolans lågstadium, men föräldrar till barn upp till 15 års ålder är välkomna.

Innehåll, syfte:

Ge föräldrar kunskap och stöd i att prata med sitt barn om dess funktionsnedsättning, att möta barnets frågor om sig själv och sin funktionsnedsättning samt ge föräldrar möjligheten att utbyta tankar om hur de upplever sin situation.

Plats:

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvarig:

Psykolog Oskar Lorentzi, 0910-77 07 11

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast onsdag 3 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid: 

Måndag 15 mars klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar till barn och ungdomar 11-15 år med kognitiva begränsningar.

Innehåll, syfte:

Tips och råd till föräldrar hur de kan använda kognitivt stöd, strategier och hjälpmedel för att tydliggöra/underlätta för sitt barn, och på så sätt utvecklas och bli mer självständigt i vardagsaktiviteter.

Plats: 

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvariga: 

Arbetsterapeut Johanna Forsfjäll och specialpedagog Marie Hedlund Hillgren

Övrigt:  

Kan gärna kombineras med Mitt barn blir tonåring på förmiddagen samma dag.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast måndag 1 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Torsdag 15 april klockan 15-16

Vänder sig till: 

Närstående, nätverk och andra intresserade.

Innehåll, syfte: 

Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet till rörelse. Möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Plats:

Föreläsningen sker via videolänk. Uppkoppling via länk hemifrån eller via habiliteringens lokaler.

Ansvarig: 

Sjukgymnast Viktoria Johansson, 090-785 42 10

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 1 april till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Datum och tid:

Måndag 15 mars klockan 9-12

Vänder sig till: 

Föräldrar till barn och ungdomar 11-15 år, som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Under puberteten förändras kropp, tankar och känslor. Nya frågor uppstår, till exempel om kärlek och sex. Vid kurstillfället pratar vi om utveckling och sexualitet samt om hur funktionsnedsättningen kan påverka både barnet och föräldrarollen.

Plats: 

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvarig: 

Psykolog Oskar Lorentzi, 0910-77 07 11

Övrigt:  

Kan gärna kombineras med Hur hjälper jag mitt barn till ökad självständighet i vardagsaktiviteter på eftermiddagen samma dag.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast måndag 1 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Kommunikation

Datum och tid:

Måndagarna 15 februari, 22 februari, 1 mars samt 22 mars klockan 13-15:30

Vänder sig till:

Föräldrar som vill komma igång/få en nytändning/bygga vidare på sitt tecknande.

Innehåll, syfte: 

Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats: 

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvariga:

Logoped Stina Holmgren samt hörselpedagog Ann-Helen Rönnlund.

Övrigt:  

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast måndag 1 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.