Skellefteå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Skellefteå under hösten 2023 av barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Introduktionsföreläsning

Datum och tid
Onsdag 4 oktober klockan 13-16.

Vänder sig till
Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå

Ansvariga
Kurator Anna Wejåker-Aronsson, 0910-77 07 09

Övrigt
Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 20 september till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

Information

Datum och tid
Torsdagar 21 och 28 september samt 5 oktober klockan 15-17.

Vänder sig till
Föräldrar till ungdomar 16 år och äldre.

Innehåll, syfte
Information om vilket samhällsstöd som finns för vuxna med funktionsnedsättning. Kursen kommer att beröra ämnen såsom god man, boende, arbete och sysselsättning samt vid behov möjlighet till fortsatt stöd efter avslutad kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Plats
Informationen hålls enbart digitalt.

Ansvariga
Kurator Julia Lindberg, 0910-77 07 05
Kurator Olle Karlsson, 0910-77 49 38

Anmälan senast
Torsdag 7 september till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00