Södra Lappland

Föreläsning

Datum och tid: 

Torsdag 15 april klockan 15-16

Vänder sig till:

Närstående, nätverk och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet till rörelse. Möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Plats: 

Föreläsningen sker via videolänk. Uppkoppling via länk hemifrån eller via habiliteringens lokaler.

Ansvarig:

Sjukgymnast Viktoria Johansson, 090-785 42 10

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast torsdag 1 april till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Workshop

Datum och tid: 

Tisdag 16 februari klockan 15-17

Vänder sig till: 

Ungdomar från 13 år och uppåt.

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda 1177.se. Logga in på ”mina sidor” och se dess användarfunktioner. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeuterna
Sanna Kärrman, 0950-393 68
Monica Hällgren, 0950-396 88
Malin Frohm, 0950-396 91

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan: 

Senast tisdag 9 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

 

Datum och tid:

Tisdag 11 maj klockan 15-17

Vänder sig till:

Ungdomar från 13 år och uppåt.

Innehåll, syfte: 

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda 1177.se. Logga in på ”mina sidor” och se dess användarfunktioner. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeuterna
Sanna Kärrman, 0950-393 68
Monica Hällgren, 0950-396 88
Malin Frohm, 0950-396 91

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Senast tisdag 4 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Datum och tid:

Tisdag 18 maj klockan 15-17

Vänder sig till:

Ungdomar från 13 år och uppåt.

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda videomöten. 

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeuterna
Sanna Kärrman, 0950-393 68
Monica Hällgren, 0950-396 88
Malin Frohm, 0950-396 91

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 11 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Datum och tid:

Tisdag 23 februari klockan 15-17

Vänder sig till:

Ungdomar från 13 år och uppåt.

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda videomöten. 

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga: 

Arbetsterapeuterna
Sanna Kärrman, 0950-393 68
Monica Hällgren, 0950-396 88
Malin Frohm, 0950-396 91

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 16 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75